โลโก้เว็บไซต์ STEAM3 2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

STEAM3 2019

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 13 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาประชุมชี้แจงโครงการล้านนา ตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ปีที่ 3
วันนี้ (13 ก.ค. 62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการล้านนา ตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ได้รับเกียรติจากผู้แทน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา