โลโก้เว็บไซต์ มอบตู้หยอดเหรียญเสี่ยงทายอัตโนมัติแก่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มอบตู้หยอดเหรียญเสี่ยงทายอัตโนมัติแก่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 3052 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 มิ.ย. 62 ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาจารย์ขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก เป็นผู้แทนมอบตู้หยอดเหรียญเสี่ยงทายอัตโนมัติให้แก่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ตู้หยอดเหรีญเสี่ยงทายอัตโนมัติ จัดทำโดยหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรม ด้วยการเขียนแอปพลิเคชันร่วมกับกลไกวงจรของการควบคุมเครื่องหยอดเหรียญ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ในการเสี่ยงทายโชคชะตา และได้ทำการติดตั้ง ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเทคโนโลยีต้นแบบ เป็นจุดเด่นทางนวัตกรรมของจังหวัดตาก และตอบโจทย์งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ชาวจังหวัดตากและนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปกราบสักการะขอพรองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยในปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้มอบใบเซียมซีออนไลน์โดยใช้ QR Code ให้แก่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งยังได้รับความนิยมจากชาวจังหวัดตากและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา