โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 มิถุนายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 392 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (26 มิ.ย. 62) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมคำพุฒ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ร่วมกับนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และคณะผู้บริหารกองทุนฯ

จากนั้น  เวลา 13.00 น. ที่หอประชุม มทร.ล้านนา ตาก รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยวิทยากร นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา พร้อมคณะ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษากองทุน กยศ. และนักศึกษากองทุน กรอ. เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน การปลูกฝังวินัยในการออม และการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาจากพี่สู่น้อง มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 900 คน

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา