โลโก้เว็บไซต์ เหล่ากาชาดมอบสิ่งของนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เหล่ากาชาดมอบสิ่งของนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 มิถุนายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (26 มิ.ย. 62) เวลา 10.00 น. รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดี (รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์) ให้การต้อนรับนางสุดาภรณ์  สงวนสัตรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมมอบสิ่งของแก่นักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา