โลโก้เว็บไซต์ 2019-06-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-06-26

ปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ.
พุธ 26 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (26 มิ.ย. 62) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมคำพุฒ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ร่วมกับนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และคณะผู้บริหารกองทุนฯ จากนั้น  เวลา 13.00 น. ที่หอประชุม มทร.ล้านนา ตาก รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยวิทยาก... >> อ่านต่อ


เหล่ากาชาดมอบสิ่งของนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์
พุธ 26 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (26 มิ.ย. 62) เวลา 10.00 น. รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดี (รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์) ให้การต้อนรับนางสุดาภรณ์  สงวนสัตรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมมอบสิ่งของแก่นักศึกษา >> อ่านต่อ


หารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุธ 26 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันนี้ (26 มิ.ย. 62) ที่ห้องประชุมพะยอม รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา (รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์) และคณาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมการประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา