โลโก้เว็บไซต์ หารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

หารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 มิถุนายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 453 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (26 มิ.ย. 62) ที่ห้องประชุมพะยอม รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา (รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์) และคณาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมการประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา