โลโก้เว็บไซต์ พิธีถวายราชสักการะและรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีถวายราชสักการะและรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 พ.ค. 2562 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก นำเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมด้วยข้าราชการระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

สำหรับการถ่ายทอดสดเริ่มเวลา 08.40 น. เป็นพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และเวลา 16.30 น. เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จนถึงเสร็จสิ้นพิธีเวลาประมาณ 22.00 น.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา