โลโก้เว็บไซต์ การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มีนาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 509 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 มี.ค. 62 ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พิธีมอบประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร เป็นสักขีพยานและให้เกียรติให้โอวาทแก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ภาพเพิ่มเติมที่ Facebook: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก-ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

และ Facebook: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก-มอบประกาศนียบัตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา