โลโก้เว็บไซต์ 2019-03-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-03-27

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมเครื่องกล
พุธ 27 มีนาคม 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามประกาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ>>คลิ๊ก<< >> อ่านต่อ


การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
พุธ 27 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันที่ 27 มี.ค. 62 ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พิธีมอบประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร เป็นสักขีพยานและให้เกีย... >> อ่านต่อ


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการรายงานผลการฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2561
พุธ 27 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันที่ 26 มี.ค. 62 รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการรายงานผลหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 จัดโดยศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ระดมความรู้ ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการรุ่นต่อไปได้รับทราบประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าร่วมโครงการ และนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโ... >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา