โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก มอบห้องความดันบวกต้นแบบ ลดอุณหภูมิในชุด PPE ของบุคลากรทางการแพทย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก มอบห้องความดันบวกต้นแบบ ลดอุณหภูมิในชุด PPE ของบุคลากรทางการแพทย์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 ตุลาคม 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก มอบห้องความดันบวกต้นแบบ ลดอุณหภูมิในชุด PPE ของบุคลากรทางการแพทย์
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่อาคารอเนกประสงค์ ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มอบห้องความดันบวกต้นแบบให้แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก โดยนางสุพัต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา