โลโก้เว็บไซต์ พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 ประจำปี 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 ตุลาคม 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2564
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวัน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา