โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก มอบห้องความดันบวกต้นแบบ ลดอุณหภูมิในชุด PPE ของบุคลากรทางการแพทย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก มอบห้องความดันบวกต้นแบบ ลดอุณหภูมิในชุด PPE ของบุคลากรทางการแพทย์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 ตุลาคม 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่อาคารอเนกประสงค์ ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มอบห้องความดันบวกต้นแบบให้แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก โดยนางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และนายแพทย์อานนท์ ทองคงหาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก ร่วมรับมอบตู้ความดันบวกต้นแบบ เพื่อลดอุณหภูมิในชุด PPE ของบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19 ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

ห้องความดันบวกต้นแบบดังกล่าว จัดสร้างโดยหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ธนพงศ์ คุ้มญาติ อาจารย์รุ่งโรจน์ ขะมันจา ดร.ยุทธนา มูลกลาง และ ผศ.ปรีชา มหาไม้ ในการออกแบบและจัดสร้างร่วมกับศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เจ้าของกิจการร้านเบสท์คูล และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยี งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นห้องความดันบวกต้นแบบที่มีระบบทำความเย็นเพื่อลดอุณหภูมิในชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนาม และมีแสง UV ฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติภายในห้องแรงดันบวก เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น และใช้เป็นต้นแบบเพื่อให้บริการความรู้ในการสร้างห้องความดันบวกต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา