โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


พิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ 9
อาทิตย์ 13 ตุลาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายพวงมาลา รัชกาลที่ 9
อาทิตย์ 13 ตุลาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

บัญชีกับ AI
พฤหัสบดี 10 ตุลาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


นอกกรอบไม่นอกเกณฑ์ กับ Eve Siri
ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ทำบุญตักบาตรประจำเดือนตุลาคม 2562
ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ
จันทร์ 30 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 336

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา