โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กันยายน 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
วันที่ 28 กันยายน 2564 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา