โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับล็อตนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา