โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กรกฎาคม 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา