โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กรกฎาคม 2564 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 85 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดหนองกระโห้ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์และเครื่องกัณฑ์เทศน์ พร้อมทั้งรับฟังการแสดงธรรมเทศนา เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาพ/ข่าว: ชลาลัย กมลคุณาชัย

ภาพเพิ่มเติมที่: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา