โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดตาก ในโอกาสแสดงความขอบคุณใช้พื้นที่โรงพยาบาลสนาม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ต้อนรับประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดตาก ในโอกาสแสดงความขอบคุณใช้พื้นที่โรงพยาบาลสนาม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กรกฎาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาต้อนรับประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดตาก ในโอกาสขอบคุณที่มอบพื้นที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การต้อนรับ ดร.เกศราภรณ์ พลลีลา ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดตาก ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา