โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดีพบนักศึกษา ทำความเข้าใจการเข้าพักหอพักนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้ช่วยอธิการบดีพบนักศึกษา ทำความเข้าใจการเข้าพักหอพักนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มิถุนายน 2564 โดย มทร.ล้านนาผู้ช่วยอธิการบดีพบนักศึกษาเพื่อชี้แจงการพักอาศัยในหอพักภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น. ที่หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พบปะนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาเพื่อชี้แจงและแน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา