โลโก้เว็บไซต์ การประชุมโครงขับเคลื่อนจังหวัดตากเมืองน่าอยู่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การประชุมโครงขับเคลื่อนจังหวัดตากเมืองน่าอยู่

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 25 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนาการประชุมโครงขับเคลื่อนจังหวัดตากเมืองน่าอยู่
16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนจังหวัดตากเมืองน่าอยู่ ประกอบด้วย โครงการสนับสนุนเสริมการขับเคล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา