โลโก้เว็บไซต์ รับมอบเครื่องจักรเพื่อเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับมอบเครื่องจักรเพื่อเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 25 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนารับมอบเครื่องจักรเพื่อเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับมอบบริจาคเครื่องจักรปลดประจำการพร้อมคู่มือการบำรุงรักษา จากแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่นักศึกษาได้ใช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา