โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก พบประธานมูลนิธิตันติสุนทรเพื่อการศึกษา และรายงานผลการใช้จ่ายทุนการศึกษา ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก พบประธานมูลนิธิตันติสุนทรเพื่อการศึกษา และรายงานผลการใช้จ่ายทุนการศึกษา ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 25 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก พบประธานมูลนิธิตันติสุนทรเพื่อการศึกษา และรายงานผลการใช้จ่ายทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563
2 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.สินีนาฏ วงค์เทียนชัย ร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา