โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 25 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9
วันที่ 17 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับชุมชนไม้งาม ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณป่าชุมชนไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อกับเก็บน้ำและสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่า ตามรอยพระรา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา