โลโก้เว็บไซต์ พิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส 120 ปี สมเด็จย่า  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส 120 ปี สมเด็จย่า

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 25 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส 120 ปี สมเด็จย่า
21 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา