โลโก้เว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือ BDI Group รุ่นที่ 4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือ BDI Group รุ่นที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ประสบความสำเร็จความร่วมมือทางวิชาการ เตรียมความพร้อมจากนักศึกษาสู่พนักงานกลุ่มบริษัท บีดีไอ รุ่นที่ 4
วันนี้ (1 มิ.ย. 66) เวลา 09.00 น. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา