โลโก้เว็บไซต์ การประชุมสัมมนานำเสนอนวัตกรรมการจัดการศึกษาและขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การประชุมสัมมนานำเสนอนวัตกรรมการจัดการศึกษาและขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566 โดย มทร.ล้านนาการประชุมสัมมนานำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน พร้อม MOU ขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการผลิต
วันนี้ (2 มิ.ย. 66) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเพตรา โรงแรมดีวาลักซ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทราปราการ ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา