โลโก้เว็บไซต์ ประชุมการจัดการความรู้ เทคนิคการจัดซื้อวัสดุ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุมการจัดการความรู้ เทคนิคการจัดซื้อวัสดุ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤษภาคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก จัดการประชุมการจัดการความรู้ เทคนิคการจัดซื้อวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก เป็นประธานจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดซื้อวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรจากหน่วยงานต่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา