โลโก้เว็บไซต์ ประชุมการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กาแฟดอยมูเซอ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุมการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กาแฟดอยมูเซอ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤษภาคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก จัดการประชุมการจัดทำคำขอสิ่่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ากาแฟดอยมูเซอ
วันนี้ (30 พ.ค. 66) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการประชุมการพิจารณาคำขอ การตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ประเภทเกษตรกรรม สินค้ากาแฟดอยมูเซอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา