โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนในโรงงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนในโรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนในโรงงาน ประจำปีการศึกษา 2566
วันนี้ (19 พ.ค. 66) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนในโรงงานแก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา