โลโก้เว็บไซต์ RMUTL TAK OPEN HOUSE 2023 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

RMUTL TAK OPEN HOUSE 2023

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ล้านนาเปิดบ้านราชมงคลล้านนา ตาก RMUTL TAK OPEN HOUSE 2023 เปิดคณะที่ใช่ในสาขาที่ชอบ เรียนรู้ สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ก้าวสู่อาชีพ
วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมเปิดบ้าน RMUTL TAK OPEN HOUSE 2023 ประจำปีการศึกษา 2566 ในธีม "เรียนรู้ สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ก้าวสู่อา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา