โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

กตเวทิตา ปูชนียบุคคล เปี่ยมล้นคุณค่า 2566
เสาร์ 30 กันยายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
จันทร์ 25 กันยายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพครู 1/2566
จันทร์ 25 กันยายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

อบรมชี้แจงโครงการเต็มใจ
พฤหัสบดี 21 กันยายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


คัดเลือกผลิตภัณฑ์ มทร.ล้านนา ตาก
พุธ 20 กันยายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

การจัดการความรู้เรื่องการเกษียนหนังสือราชการ
ศุกร์ 15 กันยายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

Play and Learn (English Academic Service 2023)
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

การจัดทำกระทงกะลาสวยงาม
พุธ 13 กันยายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 745

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา