โลโก้เว็บไซต์ พิธีวางพานพุ่มวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีวางพานพุ่มวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยนายสม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา