โลโก้เว็บไซต์ 2023-09-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2023-09-15

มทร.ล้านนา ตาก จัดการความรู้การเกษียนหนังสือราชการ เพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติงานในการเสนอผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการให้มีประสิทธิภาพ
ศุกร์ 15 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (15 ก.ย. 66) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมคำพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องการเกษียนหนังสือราชการ โดยนางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการเสนอหนังสือแก่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้ทราบแนวทางและเทคนิคในการลำดับประเด็น การเรียบเรียง รวมถึงแยกแยะประเด็นเนื้อหาก่อนสรุปความเสนอผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก... >> อ่านต่อ


PROCEEDING CRCI 2023
ศุกร์ 15 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้้งที่ 9 ประจำปี 2566 THE 9TH CONFERENCE ON RESEARCH AND CREATIVE INNOVATIONS >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา