โลโก้เว็บไซต์ 2023-09-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2023-09-05

มทร.ล้านนา ตาก ต้อนรับคณะทำงานโครงการสำรวจและให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
อังคาร 5 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (5 ก.ย. 66) เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมคณะทำงานโครงการสำรวจและให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค มทร.ล้านนา และนายกิตติ ศรีพรหมมุนี ผู้อำนวยการกองบริหารธุรกิจเสริมระบบประปา การประปานครหลวง ในการลงพื้นสำรวจและให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโ... >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อังคาร 5 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์วาตภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,396,000 บาท >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา