โลโก้เว็บไซต์ 2023-08-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2023-08-28

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จันทร์ 28 สิงหาคม 2566 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

       ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ<<<คลิก>>> >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก รับมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
จันทร์ 28 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (28 ส.ค. 66) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมคำพุฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดตาก และคณะ ในโอกาสมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับการมอบสิ่งของพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนัก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา