โลโก้เว็บไซต์ 2023-07-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2023-07-24

การประกวดแข่งขัน การประกอบอาหารจากพืชผล อัตลักษณ์เมืองตาก และการแข่งขันส้มตำลีลา
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัดตากได้จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรคุณภาพ "ตากการันตี" ปีที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ อาคารกิตติคุณและสวนสาธารณะริมน้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันการประกอบอาหารจากพืชผลอัตลักษณ์เมืองตาก และกิจกรรมการแข่งขันส้มตำลีลา ซึ่งในงานนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก ได้จัดส่งนักศึกษาจากสาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ จากโครงการประกวดอาหารพื้นถิ่นในกิจกรรมตามประเพณีประจำจังหวัดต... >> อ่านต่อ


วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566)
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2566 / RMUTL วารสารออนไลน์

  วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566) นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้   แนวทางการพัฒนาคุณค่างานหัตถกรรมสู่มูลค่างานหัตถศิลป์ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนวัตกรรมบนฐานชุมชน โดย กานต์สินี วงศ์เรือน วรสิทธิ์ ตันตินิพันธ์กุล และบวรศักดิ์ เพชรานนท์   >> อ่านต่อ


สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.ro... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา