โลโก้เว็บไซต์ 2023-06-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2023-06-15

มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมจัดนิทรรศการจัดแสดงผลงาน ในงานรับรางวัล “ASIC Premier Institution” จากประเทศอังกฤษ การันตีสถาบันการศึกษาคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับมอบรางวัล “ASIC Premier Institution” จาก Dr.Maurice Dimmock Chair of the ASIC Group of Companies สถาบัน Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC)  นอกจากนั้นยังได้รับรางวัล Chairman Special Awards อีก 2 รางวัล ได้แก่ Innovation and Industrial Partnerships และ Sustainability and the Environment โอกาส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดตาก พร้อมพิจารณารับรองสินค้ากาแฟดอยมูเซอ
พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (15 มิ.ย. 66) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพะยอม อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดตาก โดยนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก คณาจารย์ หน่วยงานทางวิชาการ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โอกาสนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในฐานะที่ปรึกษาจัดท... >> อ่านต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างโปสเตอร์นำเสนอผลงานวิจัยด้วย Canva”
พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

          วันที่ 12 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างโปสเตอร์นำเสนอผลงานวิจัยด้วย Canva” ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ว่าทีร้อยตรีบริวัชร สืบคุณะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ องค์การบริการส่วนจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรใ... >> อ่านต่อ


สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมกับ เนคเทค และมทร.ล้านนา พร้อม 3 พันธมิตร มหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวง อว. ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม AI ส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เส้นทางการค้าสุวรรณภูมิ
พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 13  มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามความร่วมมือดำเนินการวิจัยและพัฒนาในโครงการ “การพัฒนาแพลตฟอร์มด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สู่จักรวาลนฤมิตร (AI-MHT)” ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ไทย (AIAT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงข... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา