โลโก้เว็บไซต์ 2023-06-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2023-06-01

มทร.ล้านนา ตาก ประสบความสำเร็จความร่วมมือทางวิชาการ เตรียมความพร้อมจากนักศึกษาสู่พนักงานกลุ่มบริษัท บีดีไอ รุ่นที่ 4
พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (1 มิ.ย. 66) เวลา 09.00 น. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาของนักศึกษาโครงการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และกลุ่มบริษัท บีดีไอ รุ่นที่ 4 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล ผู้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา