โลโก้เว็บไซต์ 2023-05-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2023-05-30

มทร.ล้านนา ตาก จัดการประชุมการจัดทำคำขอสิ่่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ากาแฟดอยมูเซอ
อังคาร 30 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (30 พ.ค. 66) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการประชุมการพิจารณาคำขอ การตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ประเภทเกษตรกรรม สินค้ากาแฟดอยมูเซอ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ หน่วยงานทางวิชาการ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมหาวิทยาลัยในฐานะที่ปรึกษาโครงการได้สรุปกระบวนการในการดำเนินงานตามกรอบโครงการที่ได้กำหนดไว้ และที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการจัดทำเอกสารตามข้อเสน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา