โลโก้เว็บไซต์ 2023-05-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2023-05-26

มทร.ล้านนา ตาก จัดการประชุมการจัดการความรู้ เทคนิคการจัดซื้อวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก เป็นประธานจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดซื้อวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อวัสดุ นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากคุณกาญจนพัสส์ เพ็ชร์พิรุณ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อวัสดุ ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารงานจัดซื้อจัดจ้างทุกหน่วยงานข... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา