โลโก้เว็บไซต์ 2023-02-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2023-02-23

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2566  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานยุทธศาสตร์และบุคลากร โทรศัพท์ 055-515900 ต่อ 219, 303 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องไฮเดรนเยีย โรงแรม ดิ เรนทรี เชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก ร่วมลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สู... >> อ่านต่อ


เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร สำหรับนศ.รหัส 66 เป็นต้นไป เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร สำหรับนักศ... >> อ่านต่อ


ประกาศ เลื่อนกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล โครงการ มทร.ล้านนา ตาก มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 (RMUTL Tak Mini Marathon 2nd 2023)
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้กำหนดจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล โครงการเดิน-วิ่ง "มทร.ล้านนา ตาก มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก มีความประสงค์แจ้งการเลื่อนกิจกรรม โครงการเดิน-วิ่ง "มทร.ล้านนา ตาก มินิมาราธอน ครั้งที่ 2" จากวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา