โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เลื่อนกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล โครงการ มทร.ล้านนา ตาก มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 (RMUTL Tak Mini Marathon 2nd 2023) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศ เลื่อนกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล โครงการ มทร.ล้านนา ตาก มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 (RMUTL Tak Mini Marathon 2nd 2023)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 234 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้กำหนดจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล โครงการเดิน-วิ่ง "มทร.ล้านนา ตาก มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก มีความประสงค์แจ้งการเลื่อนกิจกรรม โครงการเดิน-วิ่ง "มทร.ล้านนา ตาก มินิมาราธอน ครั้งที่ 2" จากวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เนื่องจาก
1. ปัญหาของฝุ่น PM 2.5 มีปริมาณสูงมากขณะนี้
2. นักกีฬามีจำนวนน้อย
3. เพื่อยกระดับการวิ่งให้ได้มาตรฐานของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา