โลโก้เว็บไซต์ 2022-09-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2022-09-28

มทร.ล้านนา ตาก จัดอบรมสารชีวภัณฑ์สำหรับเกษตรกรสมาชิกศูนย์ AIC จังหวัดตาก
พุธ 28 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการการอบรมสารชีวภัณฑ์สำหรับเกษตรกรสมาชิกศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดตาก โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มาลี  ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้ความรู้เรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชทดแ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัล “The Most Supported Team”การแข่งขันทักษะวิชาการ The Future Civil Engineers academic contest
พุธ 28 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

        นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัล “The Most Supported Team”ในการแข่งขันทักษะวิชาการ "The Future Civil Engineers  academic contest" เนื่องในโอกาส ครบรอบ 60 ปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการศึกษาโฮจิมินห์ซิตี "The 60th Anniversary of HCMUTE" ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2565 ณ Ho Chi Minh City University of Technology and... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา