โลโก้เว็บไซต์ 2021-09-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2021-09-28

มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
อังคาร 28 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 กันยายน 2564 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งปี 2564 มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย 1. ผศ.ทวีศักดิ์ มโนสืบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. อาจารย์พิพัฒน์ โรจน์บุญยนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. ผศ.มาลา เทพมณี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4. อาจารย์กัลยา สุวรรณวิไล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5. อาจารย์จักรรัฏ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา