โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2021-06-09

โรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนา ตาก ส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับบ้านชุดแรก
พุธ 9 มิถุนายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (9 มิ.ย. 64) เวลา 09.09 น. ที่อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีส่งประชาชนปลอดเชื้อโควิด-19 กลับภูมิลำเนา โดยมี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ และนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าร... >> อ่านต่อ


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาค 1/2564
พุธ 9 มิถุนายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน การบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานรูปแบบสหกิจศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อม การปฏิบัติระหว่างฝึกงาน รวมถึงปัญหาและการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งมอบหนังสือส่งตัวนักศึกษาเพื่อรายงานตัวต่อสถานประกอบกิจการ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา