โลโก้เว็บไซต์ 2021-02-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2021-02-25

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดตาก
พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนุชนาฏ  คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก ให้การต้อนรับนายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดตาก และประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก เพื่อติดตามมาตรการควบคุม ป้องกันโรคระบาด และผ่อนปรนการนำเข้าโคเนื้อของจังหวัดตาก พร้อมมอบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >> อ่านต่อ


ประกาศแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2563
พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม)   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา