โลโก้เว็บไซต์ 2020-03-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2020-03-30

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา ตาก มอบอุปกรณ์ Face shield แก่บุคลากรประจำจุดคัดกรอง COVID-19
จันทร์ 30 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ดร.สนธยา  ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี รับมอบอุปกรณ์ Face Shield หรือหน้ากากชนิดปกป้องใบหน้าเพื่อป้องกันละอองฝอยและสารคัดหลั่ง ผลิตโดยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรประจำจุดคัดกรอง COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัย โดยอุปกรณ์ Face Shield ตัวโครงทำด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติในการขึ้นรูป แผ่นป้องกันใช้แผ่นใสขนาด A4 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เริ่งผลิตและจะไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลแม่สอด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆ ที่มีความประ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา