โลโก้เว็บไซต์ 2020-03-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2020-03-16

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
จันทร์ 16 มีนาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๑ ชุด  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิ๊ก<< >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 16 มีนาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๑ ชุด  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิ๊ก<< >> อ่านต่อ


ถ่ายภาพหมู่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2562
จันทร์ 16 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการถ่ายภาพแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นำผู้บริหารและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ ร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประกอบด้วย สาขาไฟฟ้า สาขาช่างกลโรงงาน สาขาช่างจักรกลหนัก สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาช่างยนต์ สาขาช่างโลหะ และสาขาช่างก่อสร้าง >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา