โลโก้เว็บไซต์ 2020-01-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2020-01-31

รับสมัครสมาชิกสภานักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก ประจำปีการศึกษา 2563
ศุกร์ 31 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครสมาชิกสภานักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ จำนวนของสมาชิกสภานักศึกษาเขตพื้นที่ ตาก จำนวน 35 คน ประกอบด้วย 1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 9 คน 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 คน 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 23 คน 4. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน  คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา