โลโก้เว็บไซต์ 2019-08-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-08-20

SciWeek 2019: การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
อังคาร 20 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 "สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์" ซึ่งปีนี้มีรูปแบบการจัดกิจกรรมในหัวข้อหลัก "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเริ่มต้นด้วยพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา